Επικοινωνία

ΕυρωΕκπαίδευση

Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Κ.Δ.Β.Μ. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κ.Δ.Α.Π.

 

71500 Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου
Τ.Θ. 213
Τηλ. 2810 76 13 14

    map