Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 – ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, που αποσκοπεί στην επιμόρφωση αυτών και την απόκτηση γνώσεων ικανών να οδηγήσουν τον εκπαιδευτή στη συμμετοχή της διαδικασίας πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.
Η υλοποίηση του σεμιναρίου λαμβάνει χώρα βάσει της υπ’ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012).
Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων και σκοπεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων – δεξιοτήτων τους που θα οδηγήσουν στην επιτυχημένη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ .
Στόχος: Στοχεύει, με συγκεκριμένη θεματολογία, στην βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων, στην ανάπτυξη των παιδαγωγικών γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου να λάβουν μέρος με επιτυχία στις εξετάσεις που άμεσα θα διοργανώσει ο ΕΟΠΠΕΠ στα πλαίσια ενημέρωσης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επιπέδου Β.
Κόστος σεμιναρίου: 300 €
Διάρκεια σεμιναρίου: 70 ώρες δια ζώσης!
Υπάρχει η δυνατότητα και για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως ενισχυτική!

bep

Ενότητες σεμιναρίου (με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα Εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ):

 • Πρώτη συνάντηση – Γνωριμία – Στόχος προγράμματος, Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο
 • Κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές πολιτικές στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων
 • Ρόλος εκπαιδευτή
 • Μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών
 • Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας
 • Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας – σύγχρονων διαδραστικών μέσων.
 • Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού κλίματος, ρόλοι, επικοινωνία)
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
 • Σχεδιασμός 20΄ μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους
 • Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές)
 • Παρουσίαση 20΄μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους – Σχολιασμός- Υποστήριξη – Αξιολόγηση.

Πληροφορίες:
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2
Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου, 71500 Ηράκλειο Κρήτης,
από 10.30 π.μ. έως 9:00 μ.μ.
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2810761314
E-Mail: info@euroekpaideusi.gr

Δηλώστε άμεσα online συμμετοχή:
Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.
Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ δεν δημιουργεί καμμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος