Λίγα λόγια για εμάς

Στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» πρώην «ΕΥΡΩΜΑΘΕΙΑ-Ξένες Γλώσσες» 30 χρόνια τώρα παραμένουμε πιστοί στο λειτούργημα που ασκούμε!

  • Θέτουμε το μαθητή ως αρχή και επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Προάγουμε αξίες απαλλαγμένες από πρότυπα.
  • Εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας απόλυτα εναρμονισμένες με τις οδηγίες του ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΛΩΣΣΩΝ (Common European Framework of Reference for Languages).
10368235_1570123433199605_964415788420234192_n

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και την πολυετή εμπειρία του σχολείου μας στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, μια μαθήτρια ή ένας μαθητής που ξεκινάει μαθήματα στη Β΄ Δημοτικού, θα συμμετάσχει στις εξετάσεις επιπέδου Β2 (Lower), όταν θα είναι στην Β΄ ή στην Γ΄ Γυμνασίου, ανάλογα πάντα και από την ατομική του προσπάθεια.

Γερμανικά

Τα Γερμανικά είναι η μητρική γλώσσα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1/3 των κατοίκων της Ε.Ε. – περίπου 120 εκατομμύρια ανθρώπων – σκέφτεται, μιλά και γράφει Γερμανικά. Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα του Πολιτισμού, του Goethe, του Nietzsche , του Mozart, του Beethoven, του Freud και του Einstein.

ΓΑΛΛΙΚΑ

On parle Français! Επιλέξατε σωστά με εμάς! Στα τμήματα Γαλλικών για παιδιά μαθαίνουμε τη γλώσσα χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα με διδασκαλίας, σε ένα πολύπλευρα ανεπτυγμένο μαθητοκεντρικό μοντέλο, που κάνει τη μάθηση ευχάριστη και συναρπαστική.
Συμμετέχουμε σε εξετάσεις DELF, DALF και Sorbonne με άριστα αποτελέσματα.

Ιταλικά

Προσφέρουμε έναν ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων Ιταλικής γλώσσας, με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις όλων των βαθμίδων στις εξετάσεις για απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Δίνουμε έμφαση στην κατανόηση του Ιταλικού πολιτισμού και της Ιταλικής σκέψης, και παρουσιάζουμε στους σπουδαστές μας τη χώρα μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

Ρωσικά

Η Ρωσική γλώσσα είναι μία ενδεχομένως ανερχόμενη γλώσσα και στα επιχειρηματικά. Εάν ο επαγγελματικός σας τομέας είναι στο κομμάτι του Τουρισμού, τότε έννοιες όπως «Добро пожаловать!», «Мы можем вам помочь?», «Сколько Вас?» θα έπρεπε να σας είναι οικείες. Η γνώση της τεχνικής ορολογίας στον κύκλο σας, είναι επιβεβλημένη.

Παράλληλες Δραστηριότητες

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία τους παρακολουθούν μέχρι πέντε (5) κύκλους μαθημάτων ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ 1, ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ 2, STEM* 1, STEM 2, STEM 3 σε αλληλεπιδραστικό και βιωματικό περιβάλλον.
Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι τα παιδιά να ανακαλύψουν και να διαχειριστούν, μέσω παιχνιδιού, βασικές έννοιες της μηχανικής, της Ηλεκτρονικής-Ηλεκτρολογίας και της Πληροφορικής που αντιστοιχούν στην ύλη του αντίστοιχου με την ηλικία τους αναλυτικού προγράμματος.

laptop-01
3dprinter

Εκτύπωση 3D

Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι βέβαιο πως σηματοδοτεί μια επανάσταση στον 21ο αιώνα! Τόσο στις θετικές επιστήμες όσο και στις Καλές Τέχνες. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να χρησιμεύσει στην δοκιμή και την παραγωγή λειτουργικών πρωτοτύπων, επιδεικνύοντας καλά σχεδιασμένες λύσεις. Οι διάφορες υφές, οι σύνθετες γεωμετρίες ή τα καλούπια που η 3D εκτύπωση μπορεί να παράγει δίνουν τη δυνατότητα για δημιουργία πρωτότυπων έργων που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απίθανο να παραχθούν μέσω της παραδοσιακής διαδικασίας κατασκευής ή θα ήταν χρονοβόρα ή ακριβά.

Πληροφορική για παιδιά δημοτικού

Τα παιδικά προγράμματα πληροφορικής που έχουμε σχεδιάσει επικεντρώνονται στην αύξηση της εξοικείωσης των μαθητών με τους υπολογιστές, στις βασικές χρήσεις διαφόρων λογισμικών και πληκτρολόγησης.

Πληροφορική για παιδιά και εφήβους

Οι μεγαλύτεροι μαθητές μπορούν να εργαστούν σε πιο πολύπλοκους τομείς της εκπαίδευσης υπολογιστών, όπως προγραμματισμός, επεξεργασία εικόνας, δημιουργία ιστοσελίδων και πιο προηγμένο λογισμικό.

asset_5
asset_5

Πληροφορική για ενήλικες

Η εκπαίδευση στον τομέα της Πληροφορικής και συγκεκριμένα ο αποτελεσματικός χειρισμός του Η/Υ, αποτελεί απαραίτητο εφόδιο και επιτακτική ανάγκη για την εύρεση εργασίας στην ανταγωνιστική κοινωνία μας. Η πιστοποίηση των γνώσεων είναι πλέον επιβεβλημένη τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Σεμινάρια Ιδιωτικής Ασφάλειας